Полиуретан тарилга

Байгууламж

2 PU машин

1 гель машин

2 PCS машин

1 загвар машин

Жилийн гарц

2 сая хос улавч