Полиуретан шахах

Байгууламж

2 PU машин

1 GEL машин

2 ширхэг PCS машин

1 загвар машин

Жилийн гарц

2 сая хос улавч