Хэвлэх

Байгууламж

Хүйтэн хэвний 4 машин

2 халуун хэвний машин

15 метрийн угсралтын 2 шугам

8 метрийн хэмжээтэй 1 ширхэг сав баглаа боодлын шугам

Жилийн гарц

2 сая хос улавч