Хөөс

Хөөс: хуудас эсвэл өнхрөх хэлбэрээр

EVA,Ортолит хөөс, hi-poly зэрэг бүх төрлийн хөөсөнцөрийн нөөц.Үйлчлүүлэгчдийн дизайны дагуу доорхи бүх хүчин зүйлийг тохируулсан болно.

Өнгө

Жин

Хатуу байдал

Хэлбэр

Нягт

Цооролт

Хөөс