Дотоодын сублимация хэвлэх

Байгууламж

2 хэвлэх машин

1 ширхэг сублимация хэвлэх машин

1 3D зүсэгч машин

Жилийн гарц

1-2 сая хос улавч

Лазер зүсэх
Хэвлэх
Өнхрөх хэлбэрээр хэвлэх