Үйсэн

Байгаль орчинд ээлтэй үйсэн бөглөө

20

 Үйсэн нь цочрол шингээдэг, уян хатан, үнэрээс урьдчилан сэргийлдэг маш олон талт материал бөгөөд гутлын оруулга хийхэд тохиромжтой. 

18

 Эдгээр үйсэн нуман тулгуур дэвсгэрийг Бангни үйлдвэр дотор маш уян хатан байдлаар хийдэг. Үйлдвэрлэлийн тусгай технологийг ашигласнаар үйсэн бөглөө нь зүүсэний дараа амархан эвдэрдэггүй.

green